68a FIRA DEL DIBUIX D’OLOT 2023

 

La primera Fira del Dibuix d’Olot es realitzà l’any 1932 a la Sala Vayreda, però en el format amb què la coneixem, a la plaça Clarà, es convoca des de l’any 1951 i és la més antiga de Catalunya. La 68ºa edició de la Fira del Dibuix d’Olot, se celebrarà el dissabte 14 d’octubre de 2023.

A les onze del matí, sota els porxos de la plaça de Clarà, s’inaugurarà la Fira del Dibuix d’Olot que romandrà oberta al públic ininterrompudament fins a dos quarts de nou del vespre.

L’organització posa a disposició dels artistes, taules amb llum sota els porxos perquè totes les obres restin sota cobert. Sempre s’ha tingut molt en compte que tots els participants, tant veterans com novells, exposin amb les mateixes condicions. És una de les fires del dibuix més fidel al seu nom, amb la prohibició de marcs, teles amb bastidor de fusta, obres emmarcades, escultures i tot tipus d’artesania.

PARTICIPACIÓ

 El Patronat de la Fira del Dibuix d’Olot designarà un Jurat format per persones i artistes relacionats amb les arts plàstiques. El Jurat seleccionarà de la totalitat de les preinscripcions rebudes els artistes que participaran a la 68a Fira del Dibuix. La selecció dels artistes expositors es farà cada any, per tant, la participació en la Fira no garanteix estar seleccionat per altres edicions.

La preinscripció a la Fira suposa l’acceptació de tots els punts d’aquestes bases. No ser posseïdor de les bases o no haver-ne fet lectura no excusa l’incompliment de les normes descrites.

 1. La preinscripció es farà a la pàgina web olotdibuixa.com fins el 5 d’octubre de 2023.
 2. D’entre els artistes que s’hi presentin, un jurat n’escollirà els que podran participar en la 68a Fira del Dibuix. El Patronat de la Fira del Dibuix d’Olot notificarà per correu electrònic i a la pàgina web olotdibuixa.com

  El resultat d’aquesta selecció serà a partir del 6 d’octubre.

 3. L’exposició a la Fira del Dibuix implica el pagament d’uns drets d’inscripció de 50 euros.
 4. Fins al 12 d’Octubre es podrà realitzar el pagament de la inscripció al número de compte que es facilitarà als seleccionats per correu electrònic. Si el 13 d’octubre no s’ha rebut l’ingrés, s’entendrà que l’artista renuncia a la participació.

BASES D’EXPOSICIÓ

 • Les obres que s’exposin han de ser originals de l’artista expositor, sense emmarcar i fetes sobre paper, cartró, cartró-tela o un suport similar però no sobre tela amb bastidor. No s’admetran obres de caràcter artesanal ni reproduccions de tipus industrial. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades i que no es puguin reclamar drets de cap tipus.
 • Cada taula és individual, és a dir, per a un sol artista. No es pot modificar la col·locació de la taula, podrà ser ocupada a partir de les 9 h del mateix dissabte. Si a les 12 h l’artista no ha col·locat les obres a la taula aquesta passarà a disposició de l’organització. Els artistes que no es presentin sense una causa justificada no es podran tornar a inscriure en edicions posteriors de la Fira. No es retornarà l’import de la inscripció.
 • L’organització proveeix les taules de la il·luminació necessària. Els artistes hauran de portar-se les cadires que necessitin i queda totalment prohibida qualsevol il·luminació a part de la ja instal·lada.
 • Tot el recinte és cobert, per tant, es prohibeix la instal·lació de qualsevol mena de carpa o tendal, tampoc es permetrà situar cartipassos al davant de la taula. Si l’espai ho permet, es podrà col·locar a la part del darrere de l’artista, un cavallet o expositor, sempre que no molesti cap aparador, entrada o altres accessos. L’organització farà retirar qualsevol element que no compleixi aquesta norma.
 • Amb motiu de la Fira i durant tot el dia es podrà aparcar gratuïtament a la zona blava del voltant de la plaça Clarà.
 • L’organització declina tota responsabilitat derivada del temps, d’incidents de caire social, de desperfectes en l’obra i de danys de qualsevol mena ocasionats a tercers.
 • L’organització es reserva el dret d’admissió i el de decidir les mesures que calgui en tot allò no previst en aquestes bases. Es crearà una comissió de seguiment que durant el transcurs de la Fira vetllarà pel compliment d’aquestes bases.
 • La preinscripció a la Fira suposa l’acceptació de tots els punts d’aquestes bases. No ser posseïdor de les bases o no haver-ne fet lectura no excusa l’incompliment de les normes descrites.